Darbotvarkė

loading

Renginiai kelionėje, nuotraukos

 

Renginiai kelionėje, nuotraukos

    Kelionės Lietuvoje liepos 4 - 7 dienomis metu su projekto dalyviais iš Baltarusijos Respublikos ir Ukrainos buvo rengiami seminarai, organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, aptariami įvairūs programoje numatyti klausimai.

    Žemiau pateikiamos fotogarfijos ir kita vizualinė medžiaga, kuri yra tiesiogiai susijusi su kelionės maršruto programoje peteiktomis temomis.

   Nuotraukų autorius - Vytautas Daraškevičius.

 

1 diena (liepos 4 d.). Vilnius

Genocido aukų muziejuje.

 

Verkių parke su projekto eksperte Nijole Balčiūniene.

 

Nijolė Balčiūnienė supažindina projekto dslyvius su Verkių rūmais.

 

Rasos šventės tradicija Lietuvoje ir Verkių parke.

------------------------------------------------------------------------

2 diena (liepos 5 d.)

Vakarienė kaimo turizmo sodyboje "Viensėdis" Vilniaus rajone. Diskusija.

 

 

Dalykinis susitikimas ir pažintis su Neries RP: 1. Saugomų teritorijų sistema Lietuvoje. 2. Rekreacinės infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems Neries regioniniame parke.

 

3. Gamtos, istorijos, kultūros objektai ir jų pateikimas visuomenei Neries RP.

----------------------------------------------------------------

KERNAVĖJE

Ukrainiečiai Kernavėje.

 

Ukrainiečiai vaišinasi lietuviška gira.

 

Minskiečių žurnalas DRUVIS.

 

Pietaujame Kernavėje.

 

Apskritojo stalo diskusija 2010-07-05 Kernavėje. Diskusijos pradžioje Jonas Aleknavičius

diskusijai pateikia temą "Lietuva - piliakalnių šalis".

 

Apskritojo stalo diskusija Kernavėje.

--------------------------------------------------------------------------------

3 diena (liepos 6 d.). RUMŠIŠKĖSE

R.Garuolis pakeliui į Rumšiškes veda diskusiją Lietuvos istorijos tema.

 

J.Aleknavičius projekto dalyviams pristato konsultantą Eligijų Morkūną, kuris dalyvius supažindins su Lietuvos liaudies buities muziejumi.

 

Muziejuje Rumšiškėse.

 

Muziejuje Rumšiškėse.

 

 

Projekto dalyvių bei jaunimo susitikimas su Kauno jūrų skautų jaunosiomis vadovėmis muziujuje Rumšiškėse.

 

Įveikėme 6,3 km pėsčiomis Rumšiškių muziejuje.

---------------------------------------------------------------

BIRŠTONE

Birštono mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius (dešinėje) projekto dalyvius pasitiko prie Birštono TIC.

 

Prieniškis skulptorius Algimantas Sakalauskas Birštone susitiko su projekto dalyviais.

 

Skulptorius Algimantas Sakalauskas.

 

Susitikimo su projekto dalyviais dieną prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo A.Sakalauską diplomu ir medaliu "Už nuopelnus Lietuvai".

 

Prie sanatorijos "Versmė".

 

Projekto dalyviai prie Vytauto paminklo. Čia birštoniečiai 2010-07-06 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais

giedojo Lietuvos himną.

 

 

Valentina Cyganec iš Gardino miesto savivaldybės.

 

Tatjana Raževa iš Smorgonės rajono (Baltarusija) savivaldybės.

 

Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius kviečia įkopti į Vytauto kalną.

 

4 diena (liepos 7 d.).            AUKŠTADVARYJE 

Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius supažindina su parku ir rekreacija jame.

 

Prie Velnio duobės.

 

Rekreacinės aplinkos kūrimas kaimo turizmo sodyboje Aukštadvario RP.

---------------------------------------------------------------------------------

 

TRAKUOSE

Trakų pilies kieme.

 

Trakų pilies kieme.

 

Trakų pilyje.

------------------------------------------------------------------

 

APSKRITOJO STALO DISKUSIJA LR SEIME

      2010-07-07 Lietuvos Respublikos seime (3-me aukšte, Konstitucijos salėje) buvo pristatyti projekto dalyviai bei rezultatai. Apskritojo stalo diskusiją Seime moderavo Seimo narys Kazimieras Uoka, dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Ina Marčiulionytė ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento Programų ir projektų skyriaus vedėja Virginija Umbrasienė. Seime pasisakė svarbiausi projekto dalyviai, visi jie parengtą programą, jos įvykdymą ir projektą visumoje įvertino labai gerai.

    Ina Marčiulionytė kalbasi su projekto dalyviais.

 

Daugelis dalyvių išsakė vien tik teigiamą savo nuomonę apie projektą, pateikė pasiūlymus ir pageidavimus

dėl bendradarbiavimo 2011 ir vėlesniais metais.

 

Baltarusijos pasiuntinybės Lietuvoje atstovas Valerij Baranovskij vakarienės metu bendrauja su projekto dalyviais iš Baltarusijos.

____________