Darbotvarkė

loading

Projekto tikslai

Projekto „Žalgirio mūšio aidai – 2010“ tikslai

 

Ilgalaikis vystymo tikslas - stiprinti daugiašalius santykius su šalimis partnerėmis - Baltarusija ir Ukraina, palaikyti šių šalių integraciją į euroatlantines struktūras, skatinti jaunimo organizacijas ir bendrijas domėtis LDK kultūriniu paveldu, stiprinti ryšius turizmo, kultūros srityse, formuoti palankų baltarusių ir ukrainiečių visuomenių požiūrį į Lietuvą.

 

Projekto tikslai:

1. Kurti bendrą Rytų Europos regiono istorinę savimonę akcentuojant Žalgirio mūšio reikšmę Lietuvos ir kaimyninių šalių istorijoje, siekiant surasti bendrus sąlyčio taškus kalbant apie bendrus istorinius įvykius.

2. Padėti Lietuvos organizacijoms ir suinteresuotiems asmenims užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių šalių atstovais kultūrinių mainų ir bendrųjų vertybių plėtrai.

3. Aktualizuoti LDK istoriją ir paveldą viešinant Žalgirio mūšio jubiliejų ir projekto veiklą Lietuvoje ir šalyse partnerėse.