Darbotvarkė

loading

Informacija apie renginius

 Informacija apie įvykusius renginius

        Projekto "Žalgirio mūšio aidai - 2010" dalyviai iš Baltarusijos ir Ukrainos pažintinės ir dalykinės kelionės metu liepos 4 - 7 dienomis dalyvavo įvairiuose renginiuose.

        Liepos 4 d. pavakary dalyvius Verkių parke pasitiko projekto ekspertė Nijolė Balčiūnienė. Ji svečius supažindino su Verkių parku, Verkių rūmais bei tradiciniais Rasos šventės renginiais Lietuvoje iš šiame parke. Vėliau svečiai kartu su apeigų folkloro grupe "Kūlgrinda" Verkių rūmų salėje dalyvavo apeiginėje meninėje programoje.

        Liepos 5 d. ryte svečiai Neries regioninio parko direkcijoje susitiko su parko direktore Audrone Žičkute. Čia jie susipažino su saugomų teritorijų sistema Lietuvoje, rekreacinės infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems Neries regioniniame parke klausimais, šio parko gamtos, istorijos, kultūros objektais ir jų pateikimu visuomenei.

       Liepos 5 d. nuo 11 val. iki pat vėlaus vakaro projekto dalyviai praleido "Gyvosios archeologijos dienose" Kernavėje ir patys išsiaiškino, kadėl ši šventė vadinasi "gyvosios archeologijos".

       Liepos 6 d. nuo ryto iki pietų jau lankomės Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Čia įvyksta ir projekto dalyvių - jaunimo susitikimas su Kauno jūrų skaučių jaunosiomis vadovėmis.

       Liepos 6 d. popietę dalyvius Birštone jau pasitinka šio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius. Jis supažindina dalyvius su projektu "Birštonas - Eco-miestas", Birštono kurortu, jo sanatorijomis ir kurortinio gydymo galimybėmis.

      Liepos 7 d. ryte svečius Aukštadvario rgioninio parko direkcijoje sutiko direktorius Vaclovas Plegevičius. Jis supažindino su parku, rekreacijos galimybėmis jame, netoliese esančiomis kaimo turizmo sodybomis. Apsilankėme prie Velnio duobės.

      Liepos 7 d. priešpiet jau lankomės Trakų pilyje. Čia Lucko savivaldybės (Ukraina) atstovė Lina Ostapčuk susitiko su Trakų rajono savivadybės mero pavaduotoja Nijole Ramoškiene, įteikė kvietimą savivaldybės atstovams atvykti į Lucko miesto šventę šių metų rugpjūčio mėnesį.

      Liepos 7 d. popiet dalyvaujame apskritojo stalo diskusijoje Seime.