Darbotvarkė

loading

Išvados ir pasiūlymai

Išvados ir pasiūlymai

 

Projekto "Žalgirio mūšio aidai - 2010" vykdytojas, atlikęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis remiamą projektą, atsižvelgdamas į projekto dalyvių pasiūlymus ir pageidavimus bei projekto ekspertų indėlį, daro išvadą, kad projektas įvykdytas sėkmingai.

 

Projektas “Žalgirio mūšio aidai - 2010” turėjo neabejotinai teigiamą poveikį tiek projekto dalyviams, tiek įstaigoms, organizacijoms ir asmenims, su kuriais dalyviai bendravo Lietuvoje.

 

Projekto vykdytojas siūlo 2011 ir vėlesniais metais tęsti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektus, atsižvelgiant į projekto "Žalgirio mūšio aidai – 2010” dalyvių pasiūlymus ir pageidavimus.

 

Projekto vykdytojas Jonas Aleknavičius, 8 686 38202, jonas.aleknavicius@gmail.com

2010 m. lapkritis

 

 

2. Konkretizuota, pagal kryptis suskirstyta, dalis.

Eil. Nr.

Pasiūlymas projekto tęstinumui 2011 ir vėlėsniais metais

 

Punktų eil. numeriai pagal Projekto dalyvių pasiūlymų projekto tęstinumui vėlėsniais metais suvestinę lietuvių kalba

Įgyvendinimo laikotarpis, galimi dalyviai, būdai (ir eil. Nr. pagal Projekto dalyvių pasiūlymų projekto tęstinumui vėlėsniais metais suvestinę lietuvių kalba)

 1.

Parašyti bendrą LDK istorijos mokslinę ir vaikams skirtą populiariąją knygą lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, lenkų, rusų, aglų kalbomis. Šiomis kalbomis iš anksto skelbti būsimos knygos straipsnius bei el. laikraštį minėtų šalių nustatytose interneto svetainėse arba kurioje nors vienoje interneto svetainėje

1.1; 1.7; 1.8; 1.9

Tarptautinis apskritasis stalas 2011 m. Vilniuje arba Gardine dalyvaujant Vilniaus pedagoginio, Gardino ir Lucko universitetų istorikams (1.2; 1.10) (Vilniuje 2010 lapkričio mėn. Jau buvo susirinkę Lietuvos, Lankijos, Baltarusijos, Ukrainos istorikai dėl bendros istorijos knygos; žr. www.voruta.lt)

2.

Surengti tarptautinę konferenciją istorinio-kultūrinio paveldo tema dėl Vytauto ir kitų LDK pilių

1.3

2010 m. vasarą grupė specialistų, įskaitant 2009 m. projekto “Vytauto Didžiojo kelias į Lucką” dalyvius - istoriką T.Baranauską, A.Birbilą – Ukrainoje fotografavo ir filmavo LDK pilis, yra daug naujos medžiagos.

3.

Rengti istorinio paveldo gaivinimo projektus su partneriais iš Ukrainos ir Baltarusijos, ypač abipus sienos su Baltarusija. Tyrinėti LDK geneologiją, antroponimiką.

1.4; 1.5; 1.6; 9.1

Nauji turizmo maršrutai, kiti nauji turizmo projektai. Įtraukti moksleivius, jaunimą. Informaciją teikti interneto svetainėse.

4.

Paregti turistinį maršrutą “Lietuvos ir Baltarusijos bei Ukrainos pilys” (mokslinis pagrindimas, minimalios infrastruktūros sukūrimas) ir suderinti turistinius mainus. Parodyti tikrus istorinius faktus bei vietoves.

2.1; 2.4; 3.2

2011-2013 m., Pietrytinėje Lietuvos dalyje ir Vakarinėje Baltarusijos dalyje, abipus sienos su Gardino sritimi.

5.

Rengti tarp bendrojo lavinimo mokyklų ir verslo, turizmo bei amatų koledžų abipus sienos su Baltarusija etnoturizmo, amatų bei kitus projektus.

2.2

2011-2015 m.

6.

Rengti kaimo vietovių abipus sienos gaivinimo projektus, atsižvelgiant į istorijos paveldą, naudingasias gamtos savybes,

2.3

2011-2015 m., įtraukiant vietos bendruomenes ir vietos valdžios įstaigas.

7.

Rengti skatinančius seminarus, pasitarimus tikslu paįtakoti atstatyti Krėvos, Alšėnų, Medininkų, Naugarduko pilis. Bendradarbiauti tarp šalių.

4.1; 4.2

2011-2013 m.

8.

Minėti kartu su Baltarusija ir Ukraina svarbias istorines datas: 1) Oršos mūšio 500 metų jubiliejaus minėjimas 2014 m.; 2) Radvilų jubiliejų minėjimai; 3) kitų žymių trijų šalių įvykių rekonstrukcija.

5.1; 5.2; 5.3

2011-2014 m.

9.

Rengti įvairius projektus, skatinančius smulkiojo ir vidutinio verslo plėtojimą abipus visą sieną su Baltarusija - tradicinių amatų meistrų plenerai, mugės, master-klasės, parodos.

6.1

2011-2015 m.

10.

Rengti bendras trijų šalių kalendorinio ciklo papročių (apeigų) šventes, festivalius (Rasų (Kupolės), pagonybės apeigų, kitus renginius).

7.1

2011-2015 m.

11.

Sustiprinti bendradarbiavimą su Ukraina įvairiomis kryptimis

8.1

2011-2015 m.

12.

Skatinti investicinius, su archeologija susijusius projektai, bendro istorinio-kultūrinio LDK paveldo ir gamtos išsaugojimo, viešosios erdvės sutvarkymo abipus sienos su Baltarusija projektus.

8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6

2011-2015 m.

13.

Įkurti trijų šalių muziejų (mobilią ekspoziciją): LDK paveldas, etnoturizmas, amatai, tradicijos, vertingų gamtos savybių panaudojimas ir išsaugijimas -  praeitis, dabartis, ateitis

8.7; 9.3

2011-2013 m.

14.

Atstatyti susisiekimą geležinkeliu Gardinas-Vilnius

9.2

2011-2016 m.

15.

Rengti įvairių krypčių parodas ir keistis jomis tarp trijų šalių (meninės, istorinės, etnografinės parodos)

9.4; 9.17

2011-2014 m.

16.

Padėti Ukrainai parengti ir įgyvendinti projektus kaimo bei miesto bendruomenių plėtojimui, kaimo turizmo sodybų plėtojimui.

9.5; 9.9

2011-2015 m.

17.

Surengti tarptautinę moksleivių ir jaunimo stovyklą Ukrainoje arba Lietuvoje, dalyvaujant Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos jaunimui.

9.8

2012 m. Ukrainoje, Volynės srityje,  Šacko nacionaliniame parke (arba kitur).

18.

Skatinti bendradarbiavimą su Donecko sritimi.

9.10

2011-2015 m.

19.

Surengti spaudos turą Baltarusijos ir Ukrainos žurnalistams po Lietuvos istorines pilis, etnokultūros objektus ir vietoves, buities muziejus, amatų centrus ir kiemelis, kaimo turizmo sodybas, nacionalinius ir regioninius parkus, parodant sąveiką su turistinėmis firmomis, atitinkamomis asociacijomis, apsilankant Lietuvą garsinančiuose renginiuose.

9.11; 9.12; 9.19

EuroBasket 2011, Pasaulinės sporto visiems žaidynės 2012 m. Šiauliuose ir pan.

20.

Įtraukti Lietuvos ir Baltarusijos miestus į Europos Tarybos projeketą “Tarpkultūriniai miestai”.

9.15

Nustatyta tvarka ir laiku.