Darbotvarkė

loading

Dalyvių prisistatymas LR Seime

  Projekto dalyvių prisistatymas Lietuvos Respublikos seime

 

      2010 m. liepos 7 d. į Lietuvos Respublikos seimą (3-ias aukštas, Konstitucijos salė) atvyko projekto "Žalgirio mūšio aidai - 2010" dalyviai. Seime juos pasitiko Seimo narys Kazimieras Uoka, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Ina Marčiulionytė ir šios ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento Programų ir projektų skyriaus vedėja Virginija Umbrasienė, Baltarusijos pasiuntinybės Lietuvoje patarėjas pasiuntinys Valerij Baranovskij, Ukrainos ambasados Lietuvoje trečioji sekretorė Olena Masneva.   

      Apskritojo stalo diskusiją Seime pradėjo Seimo narys Kazimieras Uoka ir ją moderavo kartu su projekto ekspertais Nijole Balčiūniene ir Ričardu Garuoliu. Seime pasisakė daugelis projekto dalyvių, visi jie parengtą programą, jos įvykdymą ir projektą visumoje įvertino labai gerai, siūlė šią iniciatyvą būtinai tęsti vėlesniais metais.

      Ina Marčiulionytė kalbėjosi su projekto dalyviais. Virginija Umbrasienė papasakojo apie ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektų tinkamumo sąlygas. Ji akcentavo, kad labai svarbu užmegzti tarpusvio ryšius.

 

 

        Liepos 7 d. pavakaryje, apskritojo stalo diskusijai Seime pasibaigus,  projekto dalyviai išvyko į savo gimtasias šalis.