Darbotvarkė

loading

Veiklos rūšys

 

 

Projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" veiklos rūšys

 

Projekto tikslams pasiekti buvo suplanuotos tokios pagrindinės veiklos rūšys: 1) koncertai – jie įvyko Lucke ir visuose Baltarusijos miestuose, išskyrus Naugarduką. Šiame mieste dėl didelio užimtumo miesto valdžios atstovai pasiūlė projekto dalyviams daugiau pažintinių ekskursijų po miestą ir istorijos bei kultūros objektus, tačiau nedidelis koncertas įvyko 2009-08-28 ryte mokykloje, kurioje nakvojome); 2) istorikų seminaras – jis įvyko Lucke 2009-08-25; 3) ekskursijos su miestų šeimininkų gidais – jos įvyko visuose maršruto miestuose; 4) apskritojo stalo diskusijos – jos įvyko visuose maršruto miestuose; 5) susitikimas su Lucko miesto meru bei deputatais – jis įvyko Lucke 2009-08-25. Jo metu buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl Lucko ir Trakų miestų ateityje tapimo susigiminiavusiais miestais.